Ефективність застосування профілактичного комплексу при стоматологічному лікуванні дітей, що проживають у Придунав’ї

Show simple item record

dc.contributor.author Веліков, М. І. uk
dc.contributor.author Дєньга, О. В. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Velikov, N. I. en
dc.contributor.author Denga, O. V. en
dc.contributor.author Shnaider, S. A. en
dc.date.accessioned 2021-09-23T12:24:13Z
dc.date.available 2021-09-23T12:24:13Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Веліков М. І., Дєньга О. В., Шнайдер С. А. Ефективність застосування профілактичного комплексу при стоматологічному лікуванні дітей, що проживають у Придунав’ї // Colloquium-journal. 2021. №15 (102). С. 53-57. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10101
dc.description.abstract Запропонований лікувально-профілактичний комплекс для дітей 6 та 12 років Придунав’я, який включав адаптогенні, протизапальні, антиоксидантні, мембраностабілізуючі та ремінералізуючі препарати, показав високу ефективність при лікуванні основних стоматологічних захворювань. При цьому за 2 роки спостереження карієспрофілактична ефективність комплексу у дітей 6 років досягла 40,8 %, а у 12-річних – 51,29 %, індекс РМА % знизився в 1,87 рази у 6-річних дітей, а у дітей 12 років – в 2,5 рази, індекси кровоточивості, Шиллера-Писарєва у 6-річних дітей знизились в 2,28 рази та в 1,67 рази відповідно, а у 12 річних – в 2,58 рази та 1,27 рази відповідно. Також за 2 роки спостереження у дітей 6 та 12 років суттєво покращився рівень гігієни порожнини рота. В групах порівняння діти, яких отримували тільки базову терапію, достовірних змін даних показників не спостерігалося. uk_UA
dc.description.abstract The proposed treatment and prophylactic complex for children 6 and 12 years old in the Danube region, which included adaptive, anti-inflammatory, antioxidant, membrane stabilizing and remineralizing drugs, showed high efficiency in the treatment of major dental diseases. At the same time, over 2 years of observation, the caries prophylactic efficacy of the complex in children of 6 years old reached 40.8%, and in 12-year-olds - 51.29%, PMA% index decreased by 1.87 times in 6-year-old children, and in 12-year-old children - by 2.5 times, bleeding indices, Schiller-Pisarev indices in 6-year-old children decreased by 2.28 times and 1.67 times and in 12-yearolds - 2.58 times and 1.27 times, respectively. Also, over 2 years of observation in children 6 and 12 years old, the level of oral hygiene has significantly increased. In the comparison groups, children who received only basic therapy, there were no significant changes in these indicators. en
dc.language.iso uk en
dc.subject діти Придунав’я uk_UA
dc.subject стоматологічні захворювання uk_UA
dc.subject профілактика uk_UA
dc.subject children of the Danube region en
dc.title Ефективність застосування профілактичного комплексу при стоматологічному лікуванні дітей, що проживають у Придунав’ї uk_UA
dc.title.alternative Efficiency of application of the preventive complex in dental treatment of children living in the Danube en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account