Біохімічні та цитологічні зміни в ротовій рідині у хворих на червоний плоский лишай

Show simple item record

dc.contributor.author Скиба, В. Я. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Скиба, О. В. uk
dc.contributor.author Хромагіна, Л. М. uk
dc.contributor.author Седлецька, А. О. uk
dc.contributor.author Skyba, V. Ya. en
dc.contributor.author Shnaider, S. A. en
dc.contributor.author Skyba, O. V. en
dc.contributor.author Кhromagina, L. M. en
dc.contributor.author Sedletska, A. O. en
dc.date.accessioned 2022-06-22T11:06:24Z
dc.date.available 2022-06-22T11:06:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Біохімічні та цитологічні зміни в ротовій рідині у хворих на червоний плоский лишай / В. Я. Скиба, С. А. Шнайдер, О. В. Скиба, Л. М. Хромагіна, А. О. Седлецька // Одеський медичний журнал. 2021. № 6. С. 48–52. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11403
dc.description.abstract Червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота є одним із розповсюджених кератозів, але частота його, за даними сучасних дослідників, різна. Так, за даними різних авторів, червоний плоский лишай становить до 35 % від усіх захворювань слизової оболонки порожнини рота та 1,5 % серед дерматологічних захворювань. Тим же часом єдиної теорії виникнення цього захворювання немає. Проведено клінічне та біохімічне дослідження хворих на червоний плоский лишай у перші дні після переходу захворювання із типової форми в ерозивно-виразкову. У роботі наведені результати біохімічного та морфологічного дослідження ротової рідини в перші дні захворювання. Показано, що в перші дні виникнення ерозій та виразок на слизовій оболонці порожнини рота в ротовій рідині хворих відмічаються достовірне підвищення активності гідролітичних ферментів, підвищена міграція лейкоцитів у ротову порожнину та підвищена десквамація епітелію слизової оболонки порожнини рота. Отримані результати дослідження свідчать на користь мембранодеструктивної теорії виникнення червоного плоского лишаю. uk_UA
dc.description.abstract Red lichen planus of the oral mucosa is one of the most common keratoses, and it’s frequency according to various authors is up to 35% of all diseases of the oral mucosa and 1.5% among dermatological diseases. Nowadays, there is no hypothesis about the etiology and pathogenesis of red lichen planus. Many authors distinguish several theories of the disease: neurogenic, intoxication, infectious, immunological, hereditary, membrane-destructive and with various comorbidities. A clinical and biological study of patients with red lichen planus in the first days of exacerbation were done. The research presents the results of biochemical and morphological examinations of oral fluid in the first days of the disease. It is shown that in the first days of exacerbation the activity of hydrolytic enzymes, increased migration of leukocytes into the oral cavity, and increased desquamation of the epithelium of the oral mucosa take place. The obtained results of the research testify in favor of the membrane-destructive theory of red lichen planus occurrence. en
dc.language.iso uk en
dc.subject червоний плоский лишай uk_UA
dc.subject ротова рідина uk_UA
dc.subject ферменти uk_UA
dc.subject лейкоцити uk_UA
dc.subject епітеліальні клітини uk_UA
dc.subject red lichen planus en
dc.subject oral fluid en
dc.subject enzymes en
dc.subject leukocytes en
dc.subject epithelial cells en
dc.title Біохімічні та цитологічні зміни в ротовій рідині у хворих на червоний плоский лишай uk_UA
dc.title.alternative Biochemical and cytological changes in oral fluid in patients with lichen planus en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account