Місце фітотерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта

Show simple item record

dc.contributor.author Богату, С. І. uk
dc.contributor.author Рожковський, Я. В. uk
dc.contributor.author Приступа, Б. В. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Bohatu, S. I. en
dc.contributor.author Rozhkovsky, Ya. V. en
dc.contributor.author Prystupa, B. V. en
dc.contributor.author Shnaider, S. A. en
dc.date.accessioned 2022-10-13T08:21:01Z
dc.date.available 2022-10-13T08:21:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Богату С., Рожковський Я., Приступа Б., Шнайдер С. Місце фітотерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта // Вісник стоматології. 2022. Т. 120, № 3. С. 9–19. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11540
dc.description.abstract Однією з нагальних проблем сучасної стоматології є запальні захворювання пародонта. Останнім десятиліттям спостерігається негативна тенденція розповсюдження запальних захворювань пародонта серед осіб активного працездатного віку. В комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта використовуються синтетичні лікарські засоби, які мають велику кількість побічних реакцій. Тому одним з напрямків пошуку нових лікарських засобів є аналіз лікарських рослин та сировини, що містить біологічно активні речовин, які можуть впливати на різні ланки патогенезу запального процесу у тканинах пародонта та можуть бути використані у комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Метою дослідженнябуло проаналізувати особливості застосування лікарських рослин, лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів у комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта та провести аналітичний пошук лікарських рослин та лікарської рослинної сировини для створення нових лікарських засобів для подальшого застосування у пародонтології за даними експериментальних, ретроспективних, клінічних та оглядових досліджень. Матеріали і методи. Дизайн дослідження носив ретроспективний характер з використанням пошукової системи Google Scholar (https://scholar. google.com/) та бази даних PubMed (https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/) із застосуванням відповідних ключових слів: «medicinal plants», «dentistry», «periodontitis» «gingivitis», «oral bacteria», «porphyromonas gingivalis» у різних комбінаціях. Пошук обмежувався рецензованими статтями, опублікованими в період із січня 2012 року до січня 2022 року. Результати дослідження. Аналіз наукової літератури показав, що для лікування запальних захворювань пародонта використовується велика кількість лікарських рослин та рослинної сировини, серед яких Aloe vera, Calendula officinalis, Magnolia officinalis, Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis, Punica granatum Azadirachta indica, Glycyrrhiza glabra, Cinnamomum zeylanicum, Allium sativum, Propolis, Mikania laevigata, Mikania glomerate, Droserapeltata, Helichrysum italicum, Coptidis rhizome, Piper cubeba, Azadirachta indica, Syzygium Aromaticum, екстракти яких чинять антибактеріальний, протизапальний, антиоксидантний ефект,зменшують утворення зубного нальоту, зменшують прояви кровоточивості ясен. Висновок. Фітотерапія є потенційно ефективним конкурентом синтезованих лікарських засобів та може бути застосована як доповнення до процедур професійної гігієни порожнини рота в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта. uk_UA
dc.description.abstract One of the urgent problems of modern dentistry is inflammatory periodontal disease. In recent decades, there has been a negative trend in the spread of inflammatory periodontal disease among people of working age. In the complex treatment of inflammatory periodontal diseases, synthetic drugs are used, which have a large number of side effects. Therefore, one of the areas of search for new drugs is the analysis of medicinal plants and raw materials containing biologically active substances that can affect various links in the pathogenesis of inflammation in periodontal tissues and can be used in the treatment of gingivitis and periodontitis. The aim of the study was to analyze the features of the use of medicinal plants, medicinal plant raw materials and phytopreparations in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases and to conduct an analytical search of medicinal plants and medicinal plant raw materials to create new drugs for further use in periodontology. Materials and methods. The study was designed retrospectively using the Google Scholar search engine (https://scholar.google.com/) and the PubMed database (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) using the appropriate keywords: " medicinal plants», «dentistry», «periodontitis», «gingivitis», «oral bacteria», «porphyromonas gingivalis» in various combinations. The search was limited to peerreviewed articles published between January 2012 and January 2022. Results. The analysis of the scientific literature showed that a large number of medicinal plants and plant raw materials are used for the treatment of inflammatory periodontal diseases, including Aloe vera, Calendula officinalis, Magnolia officinalis, Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis, Punica granatum Azadirachta indica, Glycyrrhiza glabra, Cinnamomum zeylanicum, Allium sativum, Propolis, Mikania laevigata, Mikania glomerate, Droserapeltata, Helichrysum italicum, Coptidis rhizome, Piper cubeba, Azadirachta indica, Syzygium Aromaticum, extracts of which have antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant effect, reduce the formation of plaque, reduce the manifestations of bleeding gums. Conclusions. Phytotherapy is a potentially effective competitor of synthesized drugs and can be used as an adjunct to the procedures of professional oral hygiene in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases. en
dc.language.iso uk en
dc.subject гінгівіт uk_UA
dc.subject пародонтит uk_UA
dc.subject захворювання пародонта uk_UA
dc.subject фітотерапія uk_UA
dc.subject лікарські рослини uk_UA
dc.subject gingivitis en
dc.subject periodontitis en
dc.subject periodontal disease en
dc.subject phytotherapy en
dc.subject medicinal plants en
dc.title Місце фітотерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта uk_UA
dc.title.alternative Phytotherapy in complex treatment of inflammatory periodontal diseases en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account