Визначення поширеності оральної інфекції Helicobacter pylori у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування

Show simple item record

dc.contributor.author Золотухіна, О. Л. uk
dc.contributor.author Романова, Ю. Г. uk
dc.contributor.author Маслов, О. В. uk
dc.contributor.author Золотухина, Е. Л. ru
dc.contributor.author Романова, Ю. Г. ru
dc.contributor.author Маслов, А. В. ru
dc.date.accessioned 2021-04-08T08:52:40Z
dc.date.available 2021-04-08T08:52:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Золотухіна О. Л. Визначення поширеності оральної інфекції helicobacter pylori у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування / О. Л. Золотухіна, Ю. Г. Романова, О. В. Маслов // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2020. - № 4. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2020_4_11 uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9169
dc.description.abstract Захворюванням тканин пародонта, а саме мультифакторності цих хвороб, належить одна з провідних позицій серед сучасних стоматологічних проблем. У сучасній стоматологічній науці актуальним залишається питання розвитку пародонтальної патології на тлі соматичної патології й факторів ризику. Патологія тканин пародонта у 68–90 % випадків супроводжується хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Нині вже є безсумнівним те, що інфекція Helicobacter pylori може бути наявною в біотопах ротової порожнини, впливаючи на перебіг пародонтальної патології. Як відомо, тютюнопаління — важливий фактор ризику розвитку запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, який може обтяжувати їх перебіг. Мета роботи — визначити поширеність оральної інфекції Helicobacter pylori в тютюнозалежних пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування. У пацієнтів, яким було застосовано запропонований лікувально-профілактичний комплекс (процедури ультрафонофорезу з розробленим гелем «апісан», пробіотичний препарат місцевого застосування — біогая продентис та ангіопротекторний препарат природного походження — детралекс), спостерігалося поступове зниження рівня загальної уреазної активності і, як наслідок, зменшення поширеності інфекції Helicobacter pylori в ротовій порожнині за результатами швидкого уреазного тесту з матеріалом із ротової порожнини як за наявності фактора ризику — тютюнопаління, так і за його відсутності. Застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу виявилося ефективним щодо зниження рівня поширеності оральної інфекції Helicobacter pylori у тютюнозалежних пацієнтів і пацієнтів, які не палять, із хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту, асоційованого з Helicobacter pylori. uk_UA
dc.description.abstract Заболевания тканей пародонта, а именно мультифакторность данных болезней, занимают одну из лидирующих позиций среди современных стоматологических проблем. В современной стоматологической науке актуальным остается вопрос развития пародонтальной патологии на фоне соматической патологии и факторов риска. Патология тканей пародонта в 68–90 % случаев сопровождается хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. На сегодня является несомненным то, что инфекция Helicobacter pylori может присутствовать в биотопах полости рта, влияя на течение пародонтальной патологии. Как известно, курение выступает одним из важных факторов риска развития воспалительно-дистрофических заболеваний тканей пародонта, который способен их отягощать. Цель работы — определить распространенность оральной инфекции Helicobacter pylori у табакозависимых пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне хронического гиперацидного гастрита в течение лечения. У пациентов, которым был применен предложенный лечебно-профилактический комплекс (процедуры ультрафонофореза с разработанным гелем «аписан», пробиотический препарат местного применения — биогая продентис и ангиопротекторный препарат природного происхождения — детралекс), наблюдалось постепенное снижение уровня общей уреазной активности и, как следствие, уменьшение распространенности инфекции Helicobacter pylori в полости рта по результатам быстрого уреазного теста с материалом из полости рта как при наличии фактора риска — курения, так и при его отсутствии. Применение предложенного лечебно-профилактического комплекса оказалось эффективным по снижению уровня распространенности оральной инфекции Helicobacter pylori у табакозависимых пациентов и пациентов, которые не курят, с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне хронического гиперацидного гастрита, ассоциированного с Helicobacter pylori. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject Helicobacter pylori en
dc.subject пробіотики uk_UA
dc.subject пародонтит uk_UA
dc.subject гастрит uk_UA
dc.subject тютюнопаління uk_UA
dc.subject Helicobacter pylori en
dc.subject пробиотики ru
dc.subject пародонтит ru
dc.subject гастрит ru
dc.subject табакокурение ru
dc.title Визначення поширеності оральної інфекції Helicobacter pylori у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування uk_UA
dc.title.alternative Определение распространенности оральной инфекции Helicobacter Pylori у табакозависимых пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне хронического гиперацидного гастрита в течение лечения ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account